Syyed imām shāh (r.a)

 

Moman jen(e sirajiā ten(e varajo ji.............................1

Nahi˝ varasho to jugmā˝he hārashoji........................2

Tame qol tamārā sambhāro ji.....................................3

Vel(ā poti ne cheti ne chālo ji....................................4

Tame dharma mārag mā˝he chālo ji..........................5

Tame jug mā˝he prāchat tār(o ji...............................6

Velā choghad(ie gurá kahe chhere ji.........................7

Karar(o rup dhari shāhā besshe ji............................8

Sat panth mā˝he kashat(i deshe ji...........................9

Sati hoeshe te kashat(i saheshe ji...........................10

Te to vachan hamārā sarve joeshe ji.........................11

Be imāni jiv andhā hoeshe ji......................................12

Karar(o rup dekhi ne te darshe ji............................13

Sat imān tenā dhad(she ji.........................................14

Kas detā duniyā mā˝heá bhulshe ji...........................15

Jem māt(i mā˝he pān(i bhed(she ji..........................16

Jen(e kiriyā chālis na pār(i ji.....................................17

Jen(e jān(i kiriyā na pār(i ji....................................18

Kiriyā dā hiān(ā te nur na pidhā ji..........................19

Nur pidhā pān( lād( na lidhā ji...............................20

Nur pidhā na phal kahiye ji.......................................21

Shāhā got(he to nito nit miliye ji.............................22

Nur pidhā nā phal jan(o ji........................................23

Tame dil mā˝he˝ satgur ān(o ji..............................24

Paheli kiriyā to sate rahen(ā ji...............................25

Gat gangā mā˝he ādhin thaiye ji.............................26

Amar hūā te nūre bhariyā ji.....................................27

Nur pidhā na phal kahie˝ ji......................................28

Kor(i damad(i te dharm ni daiye ji...........................29

Hasati kūnjar nā phal laiye ji.....................................30

Kor(i damad(i daine kunjar lije ji..............................31

Kor(i damad(i vinā kunjar hāro ji.............................32

Sati lok ne bharan( bharāvshe ji.............................33

Sat rākho to satgur ne miliye ji................................34

Partham kiriyā āchar tame pār(o ji........................35

Kiriyā pār(e te moman hove ji................................36

Karan(i kije to sargur miliye ji...............................37

Satgur jugā jug kahiyā ji..........................................38

Sar jiyā˝ hove to satgur ne miliye ji........................39

Satgure sath panth dekhād(iyā ji...........................40

Satgur vinā to jivad(o na chhūt(e ji......................41

Satgur vinā to khan( na sūjhe ji.............................42

Sayyed Imām Shah ginān ja lādho ji.......................43

Māre momane kū˝ bahesht likhāyā ji....................44