Sr.#

Ginan

Occasion

 

The name of the Ginan. 

 The occasion on which it may be recited.

1

A ghate sas usas niranjan

Ghatpat sitting

2

A sansar sapnutar kari

Ruhani majlis,Anytime except Khushhali

3

Ab bolna kesa tamare sathe (Bai Budhai)

Anytime

4

Ab teri mahobat lagi

Anytime

5

Abdhu man jite man

Ibadat, Anytime

6

Abhi abhi antar buj bujantar

Anytime

7

Abuj na buje tene

Anytime except khushhali

8

Achhda khojo ahin

Anytime except khushhali

9

Ad gur Shams munivar

Garbi, Khushhali, Anytime

10

Ad jogi tenu dhiyan moto

Ibadat, anytime

11

Ad na hota anad na hota

Ibadat, Anytime

12

Ad thaki ek sun nipaya

Ibadat, Anytime

13

Ad to alakh agiya ramiyo

Anytime

14

Ad unad jo satgur sarjea

Ibadat, anytime

15

Ad unade ahunkar upna

Ibadat, Anytime

16

Ad unade nar hota ekla

Ibadat, anytime

17

Adam ad Nirinjan

Venti

18

Ae Rahem Raheman

Anytime

19

Aelo aelo piral aelo

History of Pirs, anytime

20

Agam bhakhea gur pargat betha

For tune only

21

Agam munaro dhartino

For tune only

22

Ahunkar madhe dhiyan dharine

Ibadat, anytime

23

Ahunkar sabde shaha arambh kiya

Anytime

24

Ain kariyo moman man

Choghadia-Mor, Ghatpat st.

25

Aj anand pamiya man

Khushhali, Anytime

26

Aj kaljug puran thayo

Ruhani majlis,Anytime except Khushhali

27

Aj sahi mahadin bujo bhev

For tune only

28

Aj te amar avea

For tune only

29

Aj te gurnar partak betha

Anytime except khushhali

30

Ajab ajaeb dekho moman

Ruhani, Anytime except Khushhali

31

Ajab jamana suno…kaljug aviya

Ruhani majlis,Anytime except Khushhali

32

Ajab shaher mede khalaq

Ruhani, Anytime except Khushhali

33

Ajar jareo na jae

Anytime except khushhali

34

Akdamanhe ame bhed ja

Anytime except khushhali

35

Akhar Mahedi hoine aviya

For tune only

36

Alaf nirale khalaq raja

Anytime

37

Alakh achhed abhed

Ruhani, Anytime

38

Alakh sirevo bana apnu

Anytime except khushhali

39

Alakh sirevo bana het dhari

For tune only

40

Allah ek khasam sabuka

Anytime except khushhali

41

Almot gadh patan Delam dea

For tune only

42

Amar phal chhe gurjine hath

Anytime except khushhali

43

Amar te ayo more

Taliqah

44

Ame garib keni sathe na (Bai Budhai)

Anytime

45

Ame na aviye gamma

History of Pirs, anytime

46

Ame saheb sathe sahel

Venti

47

Ame tame be jiv nipna (Bai Budhai)

Anytime

48

Amrapuri agal ek gugri jo (Gugri-1)

Anytime

49

Amrapuri agal ek gugri jo (Gugri-10)

Anytime

50

Amrapuri agal ek gugri jo (Gugri-2)

Anytime

51

Amrapuri agal ek gugri jo (Gugri-3)

Anytime

52

Amrapuri agal ek gugri jo (Gugri-4)

Anytime

53

Amrapuri agal ek gugri jo (Gugri-5)

Anytime

54

Amrapuri agal ek gugri jo (Gugri-6)

Anytime

55

Amrapuri agal ek gugri jo (Gugri-7)

Anytime

56

Amrapuri agal ek gugri jo (Gugri-8)

Anytime

57

Amrapuri agal ek gugri jo (Gugri-9)

Anytime

58

Amrapuri bahar ek nadi

Anytime

59

Amrapuri manhe anant chhe

Anytime except khushhali

60

An na parab jare khutse

For tune only

61

Anand anand kariyo

Ghatpat standing, Khushhali, Anytime

62

Anant Akhado (Venti verses)

Anytime

63

Anant Akhado (Venti verses)

Anytime

64

Anant Akhado (Venti verses)

Anytime

65

Anant arambh samie

Ibadat, anytime

66

Anant rupe samie shabad jo

Ibadat, anytime

67

Ankladi joi joi thaki

Venti

68

Antakal vela vapri re

Ruhani, Anytime except Khushhali

69

Antarjami antarsami

Ruhani, Anytime except Khushhali

70

Ao mara sami raja

Anytime

71

Ap murada mande bhane

Anytime

72

Apnu ap pichhano re

Anytime

73

Apram jare avshe

Anytime

74

Aradh (Granth)

Sample recitation for record only

75

Araj tamari tame ape ja (Bai Budhai)

Anytime

76

Are bavare ham to aya bhai (Bai Budhai)

Anytime

77

Are betire suno ved hamara (Bai Budhai)

Anytime

78

As pun ham shah dar paya

Anytime

79

Ash tamari sri ho qaem

Venti

80

Asha dhoe beda hoe

Anytime

81

Ashaji sacho tu alakh

Choghadia-Ev.

82

Ashaji tri tri loka dhar Ali

Morning choghadia

83

Asmani tambal vajiya

Khushhali, Anytime

84

Athar Ved (Granth)

Sample recitation for record only

85

Atharvedi gavantri (Granth)

Sample recitation for record only

86

Atmaram tame avigat sirevo

Ibadat, Anytime except Khushhali

87

Atmaram tame bada ginani

Anytime

88

Ava gurnar samine srevie

Anytime

89

Ava gurnar samusun het

Anytime

90

Avichal Allah avichal khalaq

Anytime

91

Avichal bhagat vimras huva

Anytime except khushhali

92

Avine beso ne amiras

Ghatpat sitting, Anytime

93

Avine beso ne gothadi kariye

Ghatpat sitting

94

Avo gatiyu re bande

Ghatpat sitting

95

Avo mara bhaida gatma

For tune only

96

Avo rikhisar tame tirath nao

Anytime

97

Avore mara munivar bhaida

Anytime

98

Avval tunhi akhar tunhi

Anytime

99

Bamb na hota tare akhar na hota

Ibadat, anytime

100

Bamb na hota tare bhirma na hota

Ibadat, anytime

101

Bana tu sacho thi

Anytime except khushhali

102

Bangala desma aviya

History of Pirs, anytime

103

Bapa vatu kene nahin deta (Bai Budhai)

Anytime

104

Bava murakh loke te maram

Anytime except khushhali

105

Bavan Bodh (selected verses)

Anytime

106

Bavan ghati (Granth)

Sample recitation for record only

107

Bhagat pase aviya

History of Pirs, anytime

108

Bhai ka shabad tame (Bai Budhai)

Anytime

109

Bhai tame suphal phalo

Anytime

110

Bhai tini virenjiyun umedun

Choghadia-Ev. and Mor.

111

Bhaio bharame na bhulie

Ruhani, Anytime except Khushhali

112

Bhaiyer bhanga ma tado

Ruhani, Anytime

113

Bhalere bhai tame kari lio

Anytime

114

Bhamar guphare upar

Anytime

115

Bhar joban pahela varine (Bai Budhai)

Anytime

116

Bharpur rahela than thanotar

Anytime

117

Bharpur raja takhate betha

Anytime

118

Bhed jo paea so hamku (Bai Budhai)

Anytime

119

Bhed kanthi tam hamku (Bai Budhai)

Anytime

120

Bhirma ne shiv be sangate

Ibadat, anytime

121

Bhom mandhan e ghadh kaya

Anytime except khushhali

122

Bhora re bhora manvi tame

For tune only

123

Bhukhiya tarasiyaku khuda (Bai Budhai)

Anytime

124

Bhula ma bhule bhamjo

Garbi, Khushhali, Anytime

125

Bhulo bhulo te bhulo

Garbi, Khushhali, Anytime

126

Bindrare vanma sukh charere

Anytime

127

Birad tera so khuda qabul (Bai Budhai)

Anytime

128

Bole Ravlani sambahl abdhu

Anytime

129

Brahm Gavantri (Granth)

Sample recitation for record only

130

Budh Avtar (selected verses)

For tune only

131

Bujh nirijan, path-1

Ibadat, Anytime

132

Chandra gaya gagan

Anytime

133

Chandrabhan Surbhan be bandhva

For tune only

134

Chandrabhanni Vel (path number-10)

Anytime

135

Char ghadika char jug ja

Ruhani majlis,Anytime except Khushhali

136

Char pahor hasta ramta (Bai Budhai)

Anytime

137

Chare khani ne nirinjanni vani

Ibadat, anytime

138

Chet chet bana man

Anytime except khushhali

139

Cheti chalo to kankan (Bai Budhai)

Anytime

140

Cheto cheto te chanchal

Garbi, Khushhali, Anytime

141

Chhatris jugne chorasi chokdi

Ibadat, anytime

142

Chhatris Karod (Granth)

Sample recitation for record only

143

Chhetalis sunnat (Granth)

Sample recitation for record only

144

Chila chhodi dinka

Anytime

145

Chit daine re ame kan ja (Bai Budhai)

Anytime

146

Chit ma dolo rikhisara

Ruhani, Anytime except Khushhali

147

Dakhan dese shahanu thanak

For tune only

148

Dakhandesmanhe ramva chaliya

For tune only

149

Darshan dio mora nath

Venti

150

Darshan shahka to paie

Anytime

151

Das Avtar  Moto  (Granth)

Sample recitation for record only

152

Das Avtar Nano (Granth)

Sample recitation for record only

153

Dasbandhi yara sirbandhi

Anytime

154

Dehina dhandha karan tame

For tune only

155

Dei gurke vacha he je

Choghadia-Mor, Ghatpat st.

156

Dele besi tame sambhar (Bai Budhai)

Anytime

157

Des Delamme shah jagaya

For tune only

158

Desh Delamme shaha Ali avtariyo

For tune only

159

Dhadhukarma ape sami (big)

For tune only

160

Dhamas rup nirinjan bhanie

Ibadat, anytime

161

Dhan dhan ajno dadlo

Khushhali

162

Dhan Dhan raheni

Bij, ghatpat sitting

163

Dhan dhan saheb toro panth

Anytime

164

Dhan dhan sami raja tu

Ruhani, Anytime except Khushhali

165

Dhan dhan vira bhai sanj ghadi

For tune only

166

Dhan ho rikhisar tame tirath

Anytime

167

Dhan putra maya sarve

Ruhani, Anytime except Khushhali

168

Dhan rikhisaro tame tirath miliya

Anytime

169

Dhandhukar manhe dyan dhari

Ibadat, Anytime

170

Dhandhukarma dhiyan dharine

Ibadat, anytime

171

Dhandhukarni sankh bhanije

Anytime except khushhali

172

Dharam dhadhedo dharam (Bai Budhai)

Anytime

173

Dharam karta alas na karie

Ruhani, Anytime except Khushhali

174

Dharam ladho lakhine phulde

For tune only

175

Dharam murat paela gur

Anytime

176

Dharmi te je dharam

Anytime

177

Dhira dhira rikhisara

Ruhani, Anytime

178

Dhiro dhiro momano

Anytime except khushhali

179

Dhoe beda hoe niveda

Anytime

180

Dilna daga bande

Ruhani, Anytime except Khushhali

181

Din duniyasun jab ham (Bai Budhai)

Anytime

182

Din haqiqat daem dilmane

Anytime except khushhali

183

Dinki bat kahi na jave

Anytime

184

Divan hakam to Allahku (Bai Budhai)

Anytime

185

Divas uge tyare dhandha (Bai Budhai)

Anytime

186

Divda batiji jiyun tel

Anytime

187

Divda batimanhe jiyun

Choghadia-Mor, Ghatpat st, Khushhali

188

Diyare dhadhama ne sami raja

For tune only

189

Dua sunnat ab ham bhed (Bai Budhai)

Anytime

190

Duldul ghode Ali chadshe

Choghadia-Mor, Ghatpat st, Khushhali

191

Duldul ghode nipnu

Anytime

192

Duldul ghode sacho

Choghadia-Mor, Ghatpat st, Khushhali

193

Duniya chalitra dekhke

Ruhani, Anytime except Khushhali

194

Duniya prit na kijie

Ruhani majlis,Anytime except Khushhali

195

Duniya sirjine shah  more

Ruhani, Anytime except Khushhali

196

Dur desh thi ayo  vanjaro

Anytime except khushhali

197

E abadhu jamin na hoti asman na

Anytime, Ibadat.

198

E dharamne karane ane

For tune only

199

E gat jano sami raja

Anytime except khushhali

200

E jio ayo ayo hansejo var

Choghadia-Mor, Khushhali

201

E jogthi jivna niveda thae

Ibadat, anytime

202

E nar ne nari beu jogsun

Ibadat, anytime

203

E qudrate je koi jivne

Ibadat, anytime

204

E sabhaga Ali bhaj

Ruhani, Anytime except Khushhali

205

E sabhaga is duniya de

Ruhani, Anytime except Khushhali

206

E vira parab sirevo

Ruhani, Anytime except Khushhali

207

Ehad rupe thi lil jo hota

Ibadat, anytime

208

Ek achambo suno bhai kahera

Anytime

209

Ek dhandhukar phiri duja hovega

For tune only

210

Ek jire sami ash tamari

Venti

211

Ek sapnatar me dithda hoji

For tune only

212

Ek sapnuantar men sunio

Anytime except khushhali

213

Ek shabad suno mere bhai

Ibadat, Anytime except Khushhali

214

Ek tirath vendada

Anytime

215

Elam Allahjie bhejia (Vel Vaekji)

Anytime

216

Elam ek Satveni nam (Satvenini Vel)

Anytime

217

Ene ghate saso e vira mara

Ghatpat standing

218

Esa marag ham kabu na (Bai Budhai)

Anytime

219

Eva avtare avtar avtariya

Anytime

220

Eva phal hame kashtisun (Bai Budhai)

Anytime

221

Evi garbi sampuran sar

Garbi, Khushhali, Anytime

222

Evi vato tame amne (Bai Budhai)

Anytime

223

Farman elahi Jibrailku

Anytime

224

Farman kari narji boliya

For tune only

225

Gat guruji gat guruji

Anytime

226

Gat lokanjie umayo

Choghadia-Mor, Khushhali

227

Gatmanhe avine virabhai

Anytime

228

Gavantri (Granth)

Sample recitation for record only

229

Ghar sar vadhaiyun

Ghatpat standing, Khushhali, Anytime

230

Ghatni velae bai savera (Bai Budhai)

Anytime

231

Ghatpat vela avi dhunkdi

For tune only

232

Ginan bolore nit nure bhariya

Ghatpat standing, Anytime

233

Girbhavali Moti (Granth)

Sample recitation for record only

234

Girbhavali Nani (Granth)

Sample recitation for record only

235

Gun tera sami raja

Anytime

236

Gunegar te je gurna chor ja (Bai Budhai)

Anytime

237

Gur apnadela page lagi

Anytime

238

Gur aviya biji rat

Garbi, Khushhali, Anytime

239

Gur avta sarve rat

Garbi, Khushhali, Anytime

240

Gur bhirmaji jugajuge aviya

Ruhani, anytime

241

Gur kar mere sadhiya

Ruhani, Anytime

242

Gur kehere gafalo sambhalo

Garbi, Khushhali, Anytime

243

Gur parmani tame jano

Ibadat, anytime

244

Gur sevanta sab gun

Ruhani, Anytime except Khushhali

245

Gur to  gur ka ginan ja kahie (Bai Budhai)

Anytime

246

Gur vachane chalea te pota

History of Pirs, anytime

247

Gure bhuliyane marag

Garbi, Khushhali, Anytime

248

Gure kadhi chhe paval

Ghatpat sitting, Garbi, Khushhali, Anytime

249

Gurji aviya satmi rat

Garbi, Khushhali, Anytime

250

Gurji kahe chhe mithi van

Ghatpat sitting, Garbi, Khushhali, Anytime

251

Gurjie rachna rachavea

For tune only

252

Gurna melamanhe anant

Anytime

253

Gurnar jugma aya (Chandrabhan vel)

Anytime

254

Gurnarthi bhula tasun vad na

Anytime except khushhali

255

Gursun bandhan bandhie

Ruhani, Anytime except Khushhali

256

Guru vadiya dasmi rat

Garbi, Khushhali, Anytime

257

Hajar gurnar janjo

Anytime

258

Ham sun bandhana tab (Bai Budhai)

Anytime

259

Hamara bava amne hasine kahiya

For tune only

260

Hamdil khalaq Allah

Anytime

261

Hame umaya ne qayam

Anytime

262

Hanspuri nagrimanhe

Choghadia-Mor, Ghatpat st, Khushhali

263

Haq tu pak tu badshah

Anytime

264

Hardam dharie dhyan

Ibadat, Anytime

265

Hardam japo pir shahnu

Ibadat, Anytime

266

Hardam karo abhiyas

Ibadat, Anytime

267

Hasi kije vira Ali tani

Anytime

268

Hasnapuri (Granth)

Sample recitation for record only

269

Hasnapurini Vel (Granth)

Sample recitation for record only

270

Hat baniya hat baniya mede

Ruhani, Anytime

271

Hathi hathi parbat tolande

Ruhani, Anytime except Khushhali

272

Hempuri nagrima asan sarjiya

Ibadat, anytime

273

Het dhari dhari phin jo

Ibadat, Anytime

274

Het dharine nir mukhe pharine

Ibadat, anytime

275

Het gurnarsun kijie

Anytime

276

Hete miline sate chaljo

Anytime except khushhali

277

Hetesun milore munivao

Anytime

278

Ho ho karta hoi gaya

Ruhani, Anytime except Khushhali

279

Ho jio jirebhaire jisre gurku

Choghadia-Mor, Ghatpat st, Khushhali

280

Ho jire mara hansa

Ruhani, Anytime except Khushhali

281

Ho jire prani jyare tu

Ruhani, Anytime except Khushhali

282

Hove hoveji sache pae

Anytime

283

Hove hoveji sat hajar satso

For tune only

284

Hun balhari tame shah

Anytime

285

Hun balihari gur apne

Anytime

286

Hun chhun gunegar bandi (Bai Budhai)

Anytime

287

Hunre piyasi piya tere

Venti

288

Husiyara bhai husiyara

For tune only

289

Ichchha kari jare asane betha

Ibadat, anytime

290

Ilam iman sab zikaraj (path # 177)

Ibadat, Anytime

291

Imampuri nagri ne kunvarka khetra

Ibadat, anytime

292

Imampuri nagrima gurnar

Ibadat, anytime

293

Imani a jugmanhe janie

Anytime

294

Ind madhe jyare dhiyan

Ibadat, Anytime

295

Is duniya men tu bhuli kem

Ruhani, Anytime except Khushhali

296

Jade na dharan na nakhatra mala

For tune only

297

Jag jagre tu jag mora

Subuh sadiq, Anytime

298

Jagat kyun nahinre bhala

Subuh sadiq, Anytime

299

Jago ho ma sumio

Subuh sadiq, Anytime

300

Jago jago bhaida em sa

Subuh sadiq, Anytime

301

Jago jago bhaida…pachhame ugameo

Morning, Anytime

302

Jago jago ho ma sumiyo

Subuh sadiq, Anytime

303

Jago more jiyare

Subuh sadiq, Anytime

304

Jago rikhisar mora bhai

Anytime except khushhali

305

Jaher shah jampudipmanhe betha (Arti)

Evening

306

Jake pachham dise ne khand

Khushhali, Anytime

307

Jamin asman sahebe

Ruhani, Anytime except Khushhali

308

Jampume jampume var

Anytime

309

Jannatpuri (Granth)

Anytime

310

Jano ne bujo ain patra

Anytime

311

Jare avi chhe chheli rat

Garbi, Khushhali, Anytime

312

Jem jem jugatsun prit

Anytime

313

Jene gatie shahke

Choghadia-Mor, Ghatpat st.

314

Jhankar (Selected verses)

For tune only

315

Ji ho arab deshmanhe Ali

Khushhali, Anytime

316

Ji tiyan duldul ghode

Khushhali, Anytime

317

Ji tu lal sirie sarangdhar

For tune only

318

Jibhiya indri (Khat Nirinjan)

Anytime

319

Jire raja sat tane mukh mar na hove

Ruhani, Anytime except Khushhali

320

Jirebhaire ghatmanhe avi

Anytime

321

Jirevala dhanre ghadi jo din

Ghatpat sitting

322

Jirevala pat mandavine

Ghatpat sitting

323

Jirevala satgur sathe

Ghatpat sitting

324

Jirevira mithdun ain bolo

Ruhani, Anytime except Khushhali

325

Jis din medo sami rajo

Anytime

326

Jisre bumbe teri kaya

Anytime

327

Jitivar vaje vira tan

Ruhani, Anytime except Khushhali

328

Jiv chhodava satpanth miliya

Anytime except khushhali

329

Jiv tu java de ane sansarno

For tune only

330

Jiv tu sun aviyo sansarma

Anytime

331

Jivni chinta have karo

Ruhani, Anytime

332

Jivno dhandho tame shun karo

Anytime

333

Jiya e yara je kariyo se

Anytime

334

Jiyan ghat thapna dharam tani

For tune only

335

Jo jo pandita ved puran

For tune only

336

Jog tatva kera bhed

Ibadat, Anytime except Khushhali

337

Jogi kon so asan tamaru

Ibadat, anytime

338

Jogi so jo jugajug jogi

Ibadat, Anytime

339

Jogka penda dohela

Ibadat, Anytime

340

Jug duvapurme jagan adareo

For tune only

341

Jugajug shaha avtar ja dhariya

For tune only

342

Jugat jol santosh patra

Ibadat, Anytime

343

Jugmahen  sreva kisikire

Anytime

344

Jugme phire shahji muneri

Choghadia-Ev.

345

Julre Fuqar khanang lese shah

Anytime

346

Juo juo pandhita ved puran

For tune only

347

Juthi re duniya tame

Ruhani, Anytime except Khushhali

348

Kachi chhe kaya man

Ruhani, Anytime except Khushhali

349

Kachi kaya mitki bande

Ruhani, Anytime except Khushhali

350

Kahe Pir Hasan Kabirdin srevo

Anytime except khushhali

351

Kahet Surja ne sambhlo Kamla

For tune only

352

Kaho kaho pindhata jug satjug keri

For tune only

353

Kahore pandito jiv kis ghar

Anytime

354

Kaiya na paiya ya shaha koi na

For tune only

355

Kaj sidha saheb paya

Ruhani, Anytime except Khushhali

356

Kalap dhandhukar racheo

Ghatpat standing, Anytime

357

Kale kaya to chal kar jashe (Bai Budhai)

Anytime

358

Kaljug aviyo utavlo

Anytime except khushhali

359

Kaljug ghor andhare upna

Anytime except khushhali

360

Kaljug puran parvario

Ruhani, Anytime except Khushhali

361

Kaljugna jiv kathan chhe

Ruhani, Anytime except Khushhali

362

Kalma kahore munivao

Eid-e-Miladun Nabi, Anytime

363

Kalpat jalpat mayae mohi

Choghadia-Mor, Ghatpat st.

364

Kamai karo tame madhrate jago

Anytime except khushhali

365

Kamalne phule prani bava

Ruhani, Anytime except Khushhali

366

Kan bandho maya puravse

Ruhani, Anytime except Khushhali

367

Kan dhan na hota

Anytime

368

Kan didha vato ni sudh  (Bai Budhai)

Anytime

369

Kanak kanchola kesar (dhol)

Khushhali, Anytime

370

Kanere momanbhai tame

Subuh sadiq, Anytime

371

Karam kari kari kantha jo paheri

Ibadat, anytime

372

Kargin bande kar gin

Ruhani majlis,Anytime except Khushhali

373

Kari leo karni hans parona

Ruhani, Anytime

374

Karni kamai vela

Khushhali, Anytime

375

Karni kamavo mara munivar bhai tame

Anytime

376

Karni kamavo mara munivaro to avo

Anytime except khushhali

377

Karsan bolta amrat vani ji

For tune only

378

Karsanji bhane re Arjun sambhlo

For tune only

379

Karta juge amblo ugiyo chhe saroji

For tune only

380

Karta juge duvar utar dise huada

For tune only

381

Karta juge treta juge sandh lagi jan

For tune only

382

Karta jugmanhe shahanu thanak

For tune only

383

Kasni didhi yara sat saherku

For tune only

384

Kaya maya chhe din char

Ruhani, Anytime

385

Kayani bedi apna gurnar

Ruhani, Anytime except Khushhali

386

Ke jio moro man ho

Khushhali, Anytime

387

Ke raja pandave te meli jare

For tune only

388

Ke tame amiras pijo

Ghatpat sitting, Garbi, Khushhali, Anytime

389

Kesri sinh sarup bhulayo

Ibadat, Anytime

390

Ketre chalatre shaha (small Das Avtar)

For tune only

391

Khadiya padiya letiya

Ruhani, Subuh sadiq, Anytime

392

Khak thaya tyare kani nav (Bai Budhai)

Anytime

393

Khat Darshan (selected verses)

Anytime

394

Khedo khedo jemani navdi

Ruhani, Anytime except Khushhali

395

Khelavarnu shah more

Choghadia-Mor, Ghatpat st, Khushhali

396

Kheti karunga to mehe na barsega

For tune only

397

Khoji khojine ham marag (Bai Budhai)

Anytime

398

Kiriya karan ahonish jago

Anytime

399

Kirta jugma tame virat na pario

For tune only

400

Kon guru ame tamne kahie

Ibadat, anytime

401

Kon jot gaganma dharie

Ibadat, anytime

402

Kon so asane hoe bhirma

Ibadat, anytime

403

Kutumb parivar sajna

Venti, Anytime

404

Lagire jene man vise

For tune only

405

Lavo lavo ghas bandhavo

Ruhani, Anytime except Khushhali

406

Lavo to ain loniyo

Ruhani, Anytime except Khushhali

407

Le le loli Karshan sham desa

For tune only

408

Lil varan dhandhukar ja (1)

Ibadat, Anytime

409

Lil varan dhandhukar ja (2)

Ibadat, anytime

410

Lila pila padda bandhavo (Bai Budhai)

Anytime

411

Lobh savrathe jiv tun bhulio

Ruhani

412

Lobh savrathe juge vapeo

Ruhani

413

Magajre moman marag

Anytime

414

Mahamad mavji aviya

Id-e-Milad, Khushhali, anytime

415

Mal khajina bahot ja

Ruhani, Anytime except Khushhali

416

Mala lije man ma

Anytime, ghatpat sitting.

417

Man Samjani Nani (Granth)

Sample recitation for record only

418

Man Samjani(Pir Shams)path-1&401

Anytime

419

Man Samjanini Vel (Granth)

Sample recitation for record only

420

Mana mana manamanhe

Anytime

421

Mandhav viva man (dhol)

Khushhali, Anytime

422

Manhe varse amrat nur

Garbi, Khushhali, Anytime

423

Mankha janam te dehi dhari

Anytime except khushhali

424

Marna hayre jarur

Ruhani, Anytime except Khushhali

425

Mastak topi birajti

Khushhali, Anytime

426

Mata ho Fatima ne Hasan Huseni

For tune only

427

Mavlana shah sanhi

For tune only

428

Mawla Ali to ape din ka raja (Bai Budhai)

Anytime

429

Megha damar sir chhatra

Khushhali, Anytime

430

Melo hat vanire bhayo

Ruhani, Anytime except Khushhali

431

Meri meri te bando

Ruhani, Anytime except Khushhali

432

Milo rikhisar meda milo

Khushhali, Anytime

433

Milo rikhisar meda milo-2

Khushhali, Anytime

434

Mirza khalaq sirevo to

Anytime

435

Moksh maragki sunore (Bai Budhai)

Anytime

436

Moman Chetamni (selected verses)

Anytime

437

Moman Chitvarani (selected verses)

Anytime

438

Moman chitveni(to munivar moti)P-1

Anytime

439

Moman jene sirajya tene

Anytime

440

Moman mahadan avse

Anytime except khushhali

441

Moman man chanchal kari

Ruhani, Anytime except Khushhali

442

Moman man em janjoji

Choghadia-Mor, Ghatpat st, Anytime

443

Momano tame gatna melamanhe

Anytime

444

More ashaji harovar

Choghadia-Mor, Ghatpat st, Anytime

445

Moro man hasti

Mor. choghadia, Ghat.standing, khush.

446

Motap joso to meda nahin (Bai Budhai)

Anytime

447

Moti venti (Adam ad nirinjan)

Venti

448

Mul Bandh Sol Thal (Granth)

Sample recitation for record only

449

Mul Bandhno Achhodo/Hans Hanslini…

For tune only

450

Mul Gavantri (Granth)

Sample recitation for record only

451

Munivar bhai chanchal chit man

Ruhani majlis,Anytime except Khushhali

452

Munivar esa jo lonie

Anytime

453

Munivar mahadan avshe

Ruhani

454

Nahin rahenge ham eta bi (Bai Budhai)

Anytime

455

Nakalnki Gita (Granth)

Sample recitation for record only

456

Namo te shah nur ke jo

For tune only

457

Nana hata tyare apne (Bai Budhai)

Anytime

458

Nar ke paun hath jo rakho (Bai Budhai)

Anytime

459

Nar nakalank keri vat

Ibadat, Anytime

460

Nar pachhamethi chadego

Choghadia-Mor, Ghatpat st, Khushhali

461

Nar Qasam  Shahna

Garbi, Khushhali, Anytime

462

Nar(har)ne srevo nar(har)ne srevanta

For tune only

463

Nath tamara so chela hamara

Ibadat, anytime

464

Nav avtar age vahi gaya

For tune only

465

Nav khand prothavi to (Bai Budhai)

Anytime

466

Nave avtare shah nav danav chhedea

For tune only

467

Navrojna din sohamna

Navroz, Ghatpat standing

468

Nil re dhandhukar shaha ape

For tune only

469

Nind karta nind gaire

Subuh sadiq, Anytime

470

Ninda thae tema ras ghano (Bai Budhai)

Anytime

471

Nindrane varo

Ruhani, Subuh sadiq, Anytime

472

Nirmal chalo tenjo phal

Anytime except khushhali

473

Nitonit ghat thapna kijie

Bij, ghatpat sitting

474

Niyamat daulat mere bava (Bai Budhai)

Anytime

475

Nur vela nur piyo

Ghatpat standing

476

Nur yehi hai nirvan\Chandrabhan-3

Anytime

477

Nure te khak nipaya

Anytime

478

Ohang namo gur shabd hae

Ibadat, anytime

479

Pachham deshe mawla

Ghatpat standing, Khushhali

480

Pachham deshthi mawla

Ghatpat standing, Khushhali

481

Pachhame aya shah partak paya

For tune only

482

Pachhame punam chand ugio

Anytime

483

Pachhamethi Ali purakh ja ave

Anytime except khushhali

484

Pachhamethi Ali Shaha

Khushhali, Anytime

485

Pachhamthi Ali purakh chadese

Khushhali, Anytime

486

Pachhamthi dal avse sen sankh

For tune only

487

Pachhamthi shahna dal

Ghatpat standing, Khushhali, Anytime

488

Pade ne buje tene

Anytime except khushhali

489

Pahela karta jugmanhe sonanare

For tune only

490

Pahelajni matae kunvarne vanma

For tune only

491

Pahele dhandhukar sahebe

Anytime

492

Pahele palo te satgurni

Ghatpat standing, Anytime

493

Paheli prit sahebji (Chaud Ratan)

Anytime

494

Pahelore nam khudajiko

Anytime

495

Pahelore nam sahebjo vado

Anytime

496

Pahelu pahelu nam

Choghadia-Mor, Ghatpat st, Khushhali

497

Panch bari (Anat akhado)

Evening, Anytime

498

Pandavono Parab (Granth)

Sample recitation for record only

499

Panth sar betha sukrit kamavo

Anytime

500

Panthi panthi ho mora shah

Anytime

501

Par ghar prit na kijie

Ruhani, Anytime except Khushhali

502

Par karo beda gurji

Venti, anytime

503

Par phati ne nir ulatiya

Anytime except khushhali

504

Parbha phati rahen bihani

Subuh sadiq, Anytime

505

Parikhat thobhki ham bat (Bai Budhai)

Anytime

506

Partak jovo lahore yanthi

Anytime

507

Partak patra ne parkhine

Anytime

508

Partak vilonine phans mandi

Ruhani, Anytime except Khushhali

509

Partham ath lakh karan madhe

Status of Mukhi, Anytime

510

Partham dhandhukar ja hota

Ibadat, anytime

511

Partham dhandhukar ja hota

Ibadat, anytime

512

Partham gurnar srevie

Anytime except khushhali

513

Partham het thi tej upaya

Ibadat, anytime

514

Partham murat movni

Ruhani, Anytime except Khushhali

515

Patal Gita (Granth)

Sample recitation for record only

516

Paththarki murti kiya mukh (Bai Budhai)

Anytime

517

Paun padiya jare amne (Bai Budhai)

Anytime

518

Paya bhed ab kaeku (Bai Budhai)

Anytime

519

Pele karta jugmanhe dharam

For tune only

520

Phirat neja tambal vajse

Khushhali, Anytime

521

Phulda ma chuntis bhora mahesari

For tune only

522

Pindhat te je kisi ghar

Choghadia-Mor, Ghatpat st, Khushhali

523

Pir  nachine kathe ginan

Garbi, Khushhali, Anytime

524

Pir Hasan Kabirdin ane Kanipa jogino…

Sample recitation for record only

525

Pir Kabirdin jomu sipariyo

History of Pirs

526

Pir Shams kahe suno (Vaek Nano)

Anytime except khushhali

527

Pir Shams sadhaviya ane vate

For tune only

528

Pir vina par na pamie

Anytime

529

Pirne puchhi tame panth

Ruhani, Anytime except Khushhali

530

Piyar ke gharmanhe dharam (Bai Budhai)

Anytime

531

Piyu piyu kijie

Ruhani, Anytime except Khushhali

532

Prabhate uthine sami

Subuh sadiq, Anytime

533

Pran sarji sami pind

Anytime

534

Pranido chhe matino

Ruhani, Anytime except Khushhali

535

Pratham jog kera mul

Ibadat, Anytime

536

Pratham pelu man

Anytime except khushhali

537

Prem patan raja

Anytime

538

Prem patan raja mansudh (big)

For tune only

539

Prite dhiyavo sat na chhodo

Anytime except khushhali

540

Purakh pachhamthi Ali avse

Khushhali, Anytime

541

Purakh pachhamthi ho sav

For tune only

542

Purakh pachhamthi padharse

Khushhali, Anytime

543

Purav janamno bhag hamaro

Anytime

544

Pustak padi padi pandit thaka

Anytime except khushhali

545

Qaji mulla patshahasun vat ja

For tune only

546

Qaji mulla sarve ektha huva

For tune only

547

Qayam aya shahjiyun

Choghadia-Ev.

548

Qayam dayam tu moro sami

Anytime

549

Qayam Mahedi raho hanseda

Ghatpat standing

550

Raja Goverchand no Akhiyan (Granth)

Sample recitation for record only

551

Raja Goverchandni benno akhiyan

Sample recitation for record only

552

Ramta ramta gurji (prabhu) patan

For tune only

553

Rang to gur ginane (Bai Budhai)

Anytime

554

Reni dipak savarie

Ruhani majlis,Anytime except Khushhali

555

Roj qayamat dahado

Ruhani

556

Rukh mugat raejine siya huva

For tune only

557

Sab ante jene sat upaya

Ibadat, Anytime

558

Sab ghat sami maro

Anytime

559

Sab ke jajman sab koi (Bai Budhai)

Anytime

560

Sacha mera khalaq

Anytime

561

Sacha munivar so kahie

Anytime

562

Sacha re satpanth parie

Anytime

563

Sachare saiyanku nis din srevo

Anytime

564

Sachi batan te to sachi ja (Bai Budhai)

Anytime

565

Sachlo marag samijie sirajia

Anytime except khushhali

566

Sacho dhiyavo ne bhai ginan

Anytime

567

Sacho jano ne Pir pichhano

Anytime except khushhali

568

Sacho tu moro sainya

Anytime except Khuhshali

569

Sachu bolo gurse sacho ( Bai Budhai)

Anytime

570

Saheb bada jene sab jug

Ruhani, Anytime except Khushhali

571

Saheb deaku de

Anytime

572

Saheb kero bhed

Anytime

573

Saheb mera ek jo niralambh

Anytime

574

Saheb sirevoni apanla

Anytime

575

Sahebe farman lakhi

Taliqah, Venti

576

Sahebji tu more man

Anytime

577

Sahebjina khatmanhe esa ja

History of Pirs

578

Sahi Samrani (selected verses)

Anytime

579

Sain sirevo ma dhil kar

Ruhani, Anytime except Khushhali

580

Saiyanji more dar lago

Ruhani, Anytime except Khushhali

581

Sakhi mahapad keri

Ibadat, Anytime

582

Sakhi mari atamna odhar

Ibadat, Anytime

583

Saloko Moto (selected verses)

Anytime

584

Saloko Nano (selected verses)

Anytime

585

Samajvun bahu mushkil  (Bai Budhai)

Anytime

586

Sambhal gafla

Ruhani, Anytime except Khushhali

587

Sambhari ame vatu jo (Bai Budhai)

Anytime

588

Sambhlo moman vedni vat

Anytime

589

Sami raja jampu dipe

Venti, Anytime

590

Sami rajo ave jangi dhol

Anytime except khushhali

591

Sami rajo avshe vira bhai tambal

Ruhani, Anytime except Khushhali

592

Sami rajo more man thi na

Ghatpat standing

593

Sami tamara pandhav jue chhe

For tune only

594

Sami tamari vadimanhe

Anytime

595

Samiji jem tame sami (Venti Das Avtar)

Venti, anytime

596

Samiku avanta jo kahe

Anytime

597

Samine sachu karine

Anytime

598

Samudar bahotan banu

Ruhani, Anytime except Khushhali

599

Sansar sagar madhe van

Anytime

600

Sansar sagarma vanje

Ruhani, Anytime except Khushhali

601

Sanyasi vikral re te mate

Ibadat, anytime

602

Sar didhun tare dukh sun (Bai Budhai)

Anytime

603

Sarag bhavanthi bhai mati

Ruhani, Anytime except Khushhali

604

Sarve jivunna jyare lekha

Anytime

605

Sarve sansar sarve rang je (Bai Budhai)

Anytime

606

Sat bolo ne sat sambhlo

For tune only

607

Sat ho sukrit gurnar gat

Anytime except khushhali

608

Sat marag satvantiya

Garbi, Khushhali, Anytime

609

Sat marag Shams pir

Garbi, Khushhali, Anytime

610

Sat panth srevo mere bhai

Anytime except khushhali

611

Sat panth vori vira

Ghatpat standing

612

Sat saragna kani khuliya

Eid-e-Miladun Nabi, Anytime

613

Sat shabad hay (Brahm Prakash)

Ibadat, Anytime

614

Sat tane mukh mar na hove

Ruhani, Anytime except Khushhali

615

Sat Varani (Granth)

Sample recitation for record only

616

Sate chalo mara munivaro

Anytime except khushhali

617

Sate paval pivo din ne rat

Ghatpat sitting, Garbi, Khushhali, Anytime

618

Satgur Bharmanu asan pujun

For tune only

619

Satgur bhetia kem janiye

Anytime except khushhali

620

Satgur bhetiya ne chandrune hua

Anytime except khushhali

621

Satgur kahe tame suno mara

Anytime except khushhali

622

Satgur miliya mune aj

Khushhali, Anytime

623

Satgur Nurna Putla (Selected verses)

For tune only

624

Satgur padhariya tame

Ghatpat standing, Anytime

625

Satgur parsade shaha more

Anytime except khushhali

626

Satgur Shams Chalea

History of Pirs, anytime

627

Satgur Shams em boliya aj chhe

For tune only

628

Satgur Shams em kahere

Garbi, Khushhali, Anytime

629

Satgur Shams vacha ochariya

History of Pirs, anytime

630

Satgur srevo tame madhrate

Subuh sadiq, Anytime

631

Satgur sun prit bandhae re

Anytime

632

Satgursun satpanth janie

Anytime

633

Sati soagan tise kahun

Anytime except khushhali

634

Satiya sate chaliye

Anytime

635

Satiyun na sat saheb rakhe (Bai Budhai)

Anytime

636

Satna ghat vira sreviye

Ghatpat sitting

637

Satna sarovar sarasar

Ghatpat standing

638

Satne marage chalie

Anytime

639

Satpanth eso kari srevie

Anytime

640

Satpanth padarath tame sodhine lejo

Ibadat, anytime

641

Satpanth sacha te gurjini vacha

Ibadat, anytime

642

Satpanth sate jhilie

Anytime

643

Satpanth satnu mukh

Ghatpat standing

644

Satpanthi jago virabhai

Morning, Anytime

645

Satvanti jago virabhai

Subuh sadiq, Anytime

646

Satveni nani (bismillah ka bhed) p-15

Ibadat, Anytime

647

Satveni Nani (Granth)

Sample recitation for record only

648

Satvenini Vel (path number-150

Anytime

649

Savant chaudso ne bavan

History of Pirs, anytime

650

Sayyad Imam Shah (Jannatpuri)

Anytime

651

Sayyad Imam Shah ginan ja

Anytime

652

Sayyad Imam Shaha boliya

For tune only

653

Sejadie suto re raja

For tune only

654

Seje podhiya

Anytime

655

Senhtardipme Shah jaher (Arti)

Evening

656

Seva karan sab jug

Anytime

657

Seva kije Ali Nabijiki

Anytime

658

Shabad bole sab bhakhea (Bai Budhai)

Anytime

659

Shah sadaji sacho shah

Anytime except khushhali

660

Shaha tu apohi ap (Small Das Avtar)

For tune only

661

Shaha tu pahela machh (small Das Avtar)

For tune only

662

Shaha visav kunvari paranse

Anytime, ghatpat sitting,

663

Shahane kaje jivda je man

Anytime except khushhali

664

Shahji chade gaj gemar

Anytime

665

Shahke hek man anhi sirevoni

Ghatpat standing

666

Shahna khat aviya vira

Taliqah, Venti

667

Shahni sevae tame jagjo

Khushhali, Anytime

668

Sheth kahe tame sambhlo

Ruhani, Anytime except Khushhali

669

Si Harfi (brahm sohang) one path

Ibadat, Anytime

670

Sirbandh shahne kaje

Anytime

671

Sireva kije tare bijo koi (Bai Budhai)

Anytime

672

So Kirya (selected verses)

Anytime

673

Sohi sacha yara munivara

Anytime

674

Sol kala lai ugiyo

Anytime

675

Sonsar sagar madhe bhuli

Anytime except khushhali

676

Srevo srevo ek dayal

Ruhani, Anytime except Khushhali

677

Srevo srevo momana gurgat

Anytime

678

Srevo srevo momano Ali ek

Choghadia-Mor, Ghatpat st, Khushhali

679

Sri Islam Shah amne maliya

Anytime

680

Sum nahin tu jag

Subuh sadiq, Anytime

681

Sun madhe jare seva jo jagi

Ibadat, anytime

682

Sun madhe jo ne bamb ja hota

Ibadat, anytime

683

Sun sambhal sami raja

Anytime

684

Suniya vina to sudh na (Bai Budhai)

Anytime

685

Suno ginan ab chit ja (Bai Budhai)

Anytime

686

Suno suno bhaive momano

Ruhani, Anytime except Khushhali

687

Suno suno momano suni

Ruhani, Anytime except Khushhali

688

Surat Samachar (Granth)

Sample recitation for record only

689

Surbhan (path # 01)

Anytime

690

Surbhan ni vel (path # 01)

Anytime

691

Surbhanne sahebe mokaliya

For tune only

692

Surja rani em ochare

For tune only

693

Sutak patak gatmanhe

Anytime except khushhali

694

Sutak rakhi gatmanhe ave

For tune only

695

Tab Pir Kabirdin hamku sakar

History of Pirs

696

Tadhun tadhun mithdun

Anytime

697

Tajio sang kusangiya

Anytime except khushhali

698

Tamara thai ame sreva ma betha

Anytime except khushhali

699

Tame gaflate ma suore munivaro

Anytime except khushhali

700

Tame japjo din ne rat

Garbi, Khushhali, Anytime

701

Tame potana jiv kaje chalo (Bai Budhai)

Anytime

702

Tame ramjo din ne rat

Garbi, Khushhali, Anytime

703

Tame suno munivaro ved vichar

Status of Mukhi, Anytime

704

Tame to sarve meline betha (Bai Budhai)

Anytime

705

Tamku sadhare so din

Venti

706

Tamne raja bolaviya

History of Pirs, anytime

707

Tantav bhed ki vacha ja (Bai Budhai)

Anytime

708

Tare puthiade chhe panch

Ruhani, Anytime except Khushhali

709

Tare vaga te ginanna vaja

Garbi, Khushhali, Anytime

710

Tarengo medo sri rang

Anytime

711

Tari ash karine huran

Subuh sadiq, Anytime

712

Tarie tu taranhar khudavand

Choghadia-Mor, Ghatpat st, Anytime

713

Teno chhedo pakdo jene (Bai Budhai)

Anytime

714

Thar thar kaeku man khof (Bai Budhai)

Anytime

715

Thar thar moman bhai koi koi

Anytime

716

Thir qaem ho bhai

Anytime except khushhali

717

Thobh karan bahu dukh (Bai Budhai)

Anytime

718

Til bhar tulna khaneki dhar

Ruhani, Anytime except Khushhali

719

Tith athmi aviya gamna lok

Garbi, Khushhali, Anytime

720

Tith navmi aviya gurji

Garbi, Khushhali, Anytime

721

Tran tran jug varatea munivara

Anytime

722

Tran tran ved na dhiyavo

Anytime

723

Traveni sansarmanhe jhilta

Anytime except khushhali

724

Tuhi gur tuhi nar tuhi

Ghatpat standing

725

Tum chet man mera

Ruhani, Anytime except Khushhali

726

Turie bhi turie sacho

Anytime

727

Tyan gure ginan karea

History of Pirs, anytime

728

Tyanthi ame aviya Unchma

History of Pirs, anytime

729

Tyanthi gurji Gujratmanhe aviya

For tune only

730

Tyanthi gurji…aviya te Malvamanhe

For tune only

731

Tyanthi gurji…Kasi khandhmanhe

For tune only

732

Ugamiya sohi din athamya

Ruhani, Anytime except Khushhali

733

Ummat Nabiki sara sansar (Bai Budhai)

Anytime

734

Uncha uncha parbat

Anytime

735

Unchare kot bahu vechna

Venti, Anytime

736

Unchthi ayo bande nich

Anytime except khushhali

737

Uniya bhi uniya ame

Venti

738

Unke sar kasht kesi jo viti (Bai Budhai)

Anytime

739

Utam ja  thavo to tame 

Subuh sadiq, Anytime

740

Utam madham ek jo khani

Anytime

741

Uth baeth banda tu kene suto

Subuh sadiq, Anytime

742

Uth beth re kya suta

Subuh sadiq, Anytime

743

Uth jag man mera

Subuh sadiq, Anytime

744

Uthi Allah na ghure banda

Subuh sadiq, Anytime

745

Utput rachna paeli rachi

Anytime

746

Uttar Khandmanhe shahni

Khushhali, Anytime

747

Vaek moto (Pir Shams kahe suno)

Anytime

748

Vajse satni bher

Khushhali, Anytime

749

Vali vali nar manhi manhi

Khushhali, Anytime

750

Valta bhirman bolea

For tune only

751

Vavso tevu lunso

Anytime except khushhali

752

Ved vachan gur tana

Ghatpat sitting, anytime

753

Ved vichari tame chalo

Anytime

754

Vedmanhe em lakhiya

Anytime except khushhali

755

Vel Vaekji (selected verses)

Anytime

756

Vela pohoti ne ved vicharo

Anytime except khushhali

757

Vela poti ne vilamb na kije

Ruhani, Anytime except Khushhali

758

Venti from Das Avtar (Samiji jem tame)

Venti, anytime

759

Venti karun chhun saheb

Venti

760

Vimras kari ghat thapie

For tune only

761

Vimras Surbhan boliya

History of Pirs, anytime

762

Vinod (Granth)

Sample recitation for record only

763

Vinti tamari ame chitmanhe (Bai Budhai)

Anytime

764

Vipar rup Vaeman dhari

For tune only

765

Vira madh mas na khaie

For tune only

766

Viramara joi joi marage chalo

For tune only

767

Vircha shaherme shah more

Anytime

768

Vis tol (Granth)

Sample recitation for record only

769

Ya Ali khub majalis

Khushhali

770

Ya Allahre tamne sirevun

Ruhani, Anytime except Khushhali

771

Ya khudavand anant kalapme

Anytime

772

Yara anant karodie

Choghadia-Mor, Khushhali

773

Yara shafayat Mahmad

Anytime

774

Ye mitha Mahmad nam

Anytime

775

Ye to shaha saras guru

Anytime except khushhali