Rose Petals

Rose Petals

Devotional poems in praise of IMAM-E-ZAMAN

by Abdul Nagji


TABLE OF CONTENTS


INTRODUCTION

TRANSCRIPTION


1. ALLAH NA NAAM PER ALI NA MOMINO SEVA KARO -TEACHER'S

2. ALLAH NA NAAM PER ALI NA MOMINO SEVA KARO -VOLUNTEER'S

3. AVO MOMINO MILKE BAJAYEN SEVA APNI KOUM KI

4. MUHAMMAD NI AAL, ALI NO LAL

5. MAI-IEMANI MAHEMANI MAHF-MANI

6. ASHISH TERI GHAR MERA ABAd KAREGI

7. KARIM MERE MAWLA, NAHin KOYI dUJA>

8. JO LAL ALI NO AVERE, MAHER KARINE

9. NAGAR NAGAR ME FAELI JYOT IMAN KI

10. NACH ARE MOMIN TUn RAS LIYE JA

11. HO MAI TO JAG RAHI ADHI ADHI RAHEN

12. BAHENI MANE KARIM SHAH ATI VAHALA

13. NOOR TERA ZAHIR HAI JAG ME

14. ILLAHI NOOR SE JALVA AYA. (ALLAHO AKBER)

16. 0 SHAH KARIM TERE NOOR KE PAS HI, MAIN KARUN

17. SUNRI SAKHI MERE SARTAJ AYE MAINNE dAWAT dI HAI

18. NA MAIn CHHO(D)U TERI dAMAN

19. BARSE BARSE NOOR KI NAZARIYA

20. MAWLA HO MERE MAWLA

21. MOSAM NA KOYI dIdAR JAISA

22. SANDESH AYA KARIM SHAH, KHUSHIYAN MANANA

23. AVO KARIM SHAH AVO PREM THI RE LOL

24. ME MAWLA GHAR JAVUn, MUJE KARIM MIL GAYA

25. NOORANI NAZAR TERI HAMPE KARIM

26. FELI RAHI CHHE SURBI, KHILI CHHE GUL BAHARO

27. ILLAHI NOOR NO JALVO, AULAD-E-ALI MA CHHE

28. HETE SUn UJAVIEn AAJ, AVSAR IMAMAT- DIN NO

29. HAM KO GURUR HAI, ALLAH KA NOOR YE

30. JAMAT KHANA, JAMAT KHANA, SHAM SAVERE ANA

31.YE KOUN AYA, AAJ NEW YORK SHAHERME

32.Nooran-ala-Noor!