Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

Paheli preet Saaheb jisu kijiyen

Author: 
Pir Shams
Source: 
bhg5-002 - 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934
verses: 
14

Eji Paheli prit saahebji sun kijie,
evo amulakh ratan sanbhaari ne lijie 1

Eji Bijo ratan to guru ginaan ridaa maanhe jaannie,
bhaai aapannaa Shaah-Pir no
darsan saacho sahi pichhaanniye 2
Eji Trijo ratan to tatva dharam-naa chhe bahu vichaar,
jenne munivare jaanniyaa
ane paaliyaa sat dharam-naa aachaar 3

Eji Chotho ratan to namataa, khamataa, dayaa
mayaa jo ridaa maanhe jaanne,
to aapannaa Gur Nar ne sahi sidhak
durast pichhaanne 4

Eji Paanch-mo ratan to guru abhiyaagat
aaviaa teni sirevaa kije,
tene chhe sahi vadhaaiun jo teno
man santokhine lije 5

Eji Chhattho ratan to het prite
maat pitaani sirevaa kije;
bhaai evun amulakh ratan to ridaa
maanhe dharie 6

Eji Saat-mo ratan to je vaare aaveaa
abhiyaagat ghar aanganne kare vaachaa saar;
bhaai muman teni vaachaa sunnine
tene tthaalo ma vaar 7

Eji Aatthmo ratan to garib dukhio saanbharie
to te paase vege vahelaa doddi jaie,
tene prit sethi an paanni aapine
santokhiye to sahi amaraapuri jaai-e 8

Eji Nauvmo ratan to niyat paak raakho
aapannaa Allaah, Mahamad upar moman bhaai,
sidhak imaan durast raakho to tame
hakaki niaamat paai 9

Eji Dasmo ratan to trann vakhat duaa
ma chukore moman bhaai,
to aapanne saahebji-e khari dashond
sahi farmaai 10

Eji Agiyaarmo ratan to aashaa
Allaah jini kiji-e,
vachan vichaari ne boliye Shaah-su sat maangiye,
mukh maanhe thi kene na dukhaavie,
mamtaa chhe dojakhni khaai;
Shaah paase saaru maangie 11

Eji Baarmo ratan to baalak rup to
Bharam-no chhe aae,
tene dukh ma dejore munivar bhaai;
kiddi makoddi jaar jarakli pasu maatra
te upar ris na kije jivtaa martak hoie;
jem dipak upar patang japalaaie 12

Eji Ter-mo ratan to jenne hak
saacha-kaa maarag paayaa,
ane aapnne jiv kaaranne aapnnaa
pinddh jalaayaa;
jem raajaa Harichandra Taaraa raanni Lochani
kunvar Rohidaas,
sat kaaranne aap vechaayaa 13

Eji Chaud-mo ratan to chet chet munivar,
jenne aapanne haathe karine Allaah-ne naame
sat santoke apaayaa;
te to aage bahot falase abadhaa abadh maannase,
esaa chaud ratan to jaaher karine
kathi ne Pir Shams sunnaayaa 14


Back to top