Welcome to F.I.E.L.D.- the First Ismaili Electronic Library and Database.

Jis din meddo saami raajo aavshe

Author: 
Pir Hassan Kabirdin
Source: 
bhg5-063 - 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934
verses: 
14

Eji Jis din mede saami raajo aavse
mede bhaai;
jive aashaa tis din kon nisaaniaa 1

Eji Jaage jaage tanbal vaaje mede bhaaive;
jive aasha bher vaaje Shaah jini 2

Eji Paacham disaathi sahi chaddenge
mede bhaaive;
jive aashaa kattak chadde farmaani 3

Eji Savaa savaa gaj dharti lid chaddesse
mede bhaaive;
jive aashaa dhilike medhaan 4

Eji Daint kaalingo dhili besengo
mede bhaaive;
jive aashaa Shaah bese mulastaan 5

Eji Puddie puddie an vechaaese
mede bhaaive;
jive aashaa tol bhikaave paanni 6

Eji Nadhiaato nir gattegaa mede bhaaive;
jive aashaa samodhra sukasi paanni 7

Eji Pake khue mukh moddege
mede bhaai;
jive aashaa kache ras bahaave 8

Eji Bakariaa *bhagaadd naal chugenge
mede bhaaive;
jive aashaa koi kisikun na khaave 9
*bhagaadd - dipaddaa)

Eji Singanniaa naal gorakh chugege
mede bhaaive;
jive aashaa koi kisikun na khaave 10

Eji Titriaa naal baal chagenge
mede bhaaive;
jive aashaa achhddaa adhal chalaave 11

Eji Gaahiaate khir sukenge
mede bhaaive;
jive aashaa haathannikun dudh dhulaave 12

Eji Maare daannav nar vans karese
mede bhaaive;
jive aashaa Shaah bese khimaa khodde 13

Eji Gofte Pir Hassan Kabirdin
mede bhaaive;
jive aashaa hi guj sire farmaai 14


Back to top